מיפוי טופוגרפי ומצבי ממדידה קרקעית

1 0005 1 מפה טופוגרפית הינה מפה ערוכה בקנה מידה נקוב, המראה את התכסית (כלל הפרטים המצויים על פני השטח; מבנים, כבישים, קירות, עמודים מסוגים שונים, עצים וכד'), התבליט (תיאור צורת פני הקרקע באמצעות מערכת של קווי גובה, נקודות גובה וקווי שבר אופייניים ) והתשתית הגיאודטית (נקודות בקרה, גבולות קדסטרליים של גושים וחלקות וכד') בשטח קרקע בגבולות אותה מפה.

קרא עוד >> 


מיפוי פוטוגרמטרי ואורתופוטו מצילומי אוויר

1 0006 2 מדידה פוטוגרמטרית מצילומי אוויר הינה שיטה נוספת להכנת מפות טופוגרפיות ומאפשרת גם הפקת תוצרים חשובים נוספים

קרא עוד >> 

 

 


מדידות בפרויקטים תת-קרקעיים

1 0004 3 שימוש בתת-הקרקע לצרכי פרויקטים הנדסיים אינו רעיון חדש וכבר לפני אלפי שנים השתמשו במנהרות ובמאגרים תת-קרקעיים למטרות שונות. בעידן המודרני, תת-הקרקע הופך להיות התווך המועדף להעברת פרויקטים של תחבורה ותשתיות מסוגים שונים.

קרא עוד >>

 


תכניות לצרכי רישום

1 0003 4 תכנית לצרכי רישום (בקיצור – תצ"ר) כהגדרתה בתקנות המדידות (מדידות ומיפוי), התשע"ו – 2016, הינה " תכנית המגדירה גבולות מקרקעין ושטחיהם ותשריט, כמשמעותו בפרק ד' בחוק התכנון והבנייה, המהווה חלק ממסמכיה, משמש לצורכי רישום בשיטת רישום זכויות קניין, או רישום ראשון, או רישום בשיטת השטרות".

קרא עוד >>

 


רישום מקרקעין

1 0002 5רישום מקרקעין היה בעבר תחום שטופל ע"י משרדי עורכי דין בלבד. מאז אמצע שנות ה- 90' מבוצע רישום מקרקעין

קרא עוד >>
הקמת רשתות בקרה אופקיות ואנכיות מדויקות

1 0001 6רשת בקרה גיאודטית הינה קבוצה של נקודות בקרה (המסומנות בשטח באמצעות סימנים מוסכמים כגון ברגים, עמודים, ברזלי זווית וסימנים אחרים), המדודות ומקושרות ביניהן, כתשתית לביצוע מדידות לצרכים שונים.

קרא עוד >>

 


מדידות מיוחדות1 0000 7

מדידות למעקב תזוזות, מעקב שקיעות ....

קרא עוד >>