risom
rrami
Previous Next

רישום מקרקעין היה בעבר תחום שטופל ע"י משרדי עורכי דין בלבד.

חברת ארמי גרינשטיין הנדסה גיאודטית בע"מ, הינה חברת המדידות הראשונה בארץ, שסיימה בשנת 1997, לאחר שנת עבודה אחת בלבד, רישום מקרקעין בהיקף של אלפי יחידות דיור, בפרויקט העיר מודיעין. פיילוט הרישום בוצע ברובע D (מירומי) בעיר, במסגרת פעילותנו כמודדי אתר העיר מודיעין מטעם משרד הבינוי והשיכון. מהירות הביצוע ויעילותו, הביאו לכך שמשרדנו קיבל את הטיפול ברישום שאר הרובעים של העיר מודיעין באותה תקופה (רובעים A, B, C ו- E). עד היום ביצענו רישום, בעיר מודיעין בלבד, של כ- 27,000 יחידות דיור.

הפיילוט יצר מצב, לא מוכר עד לאותה תקופה, שרוכשי דירות מקבלנים בעיר מודיעין, יכלו לקבל נסח בעלות על דירתם עוד טרם הכניסה לדירה. זאת, בניגוד למצב האופייני ששרר קודם לכן, של מאות אלפי בעלי דירות ונכסים שלא היו רשומים כלל כבעלי הנכס שלהם.

בעקבות הצלחת הפיילוט, הפך רישום המקרקעין לחלק בלתי נפרד מתפקידו של מודד האתר במשרד הבינוי והשיכון. בסוף שנות ה- 90' ותחילת שנות האלפיים, הצגנו את הנושא בכנסים רבים בארץ ובחו"ל.

שני גורמים עיקריים העניקו למודד יתרון משמעותי בביצוע רישום המקרקעין: ראשית, המודד היה זה שהכין את התכניות לצרכי רישום בפרויקט, כך שהייתה לו הכרות מעמיקה עם הפרויקט בכלל ועם תכניות האיחוד והחלוקה בפרט; שנית, תהליך הרישום כולל הכנת תשריטים שונים - לצורך ביטול או ייחוד הערות אזהרה (כגון הערות אזהרה בגין עתיקות, הפקעות וכד'), תשריטי זיקות הנאה ותשריטים אחרים. כל התשריטים נדרשים להיות ברשת המיפוי הארצית ועל רקע גושים וחלקות – בדיוק תחום עיסוקו של המודד.

בשנים האחרונות, הכירו גופים ממשלתיים נוספים ביעילות הטיפול והחיסכון הכספי ברישום המקרקעין ע"י מודדים. כיום, מבוצע רישום מקרקעין בהיקפים של אלפי גושים, של כבישים ומסילות רכבת, מטעם חברת נתיבי ישראל ומטעם חברת רכבת ישראל, ע"י מודדים. משרדנו ביצע, במסגרת פרויקטים אלו, רישום מקרקעין של עשרות תכניות.

 

דוגמאות לרישום מקרקעין :

pdfico אישור רישום פרצלציה תחנת האומה

pdfico נסח טאבו לאחר רישום - תחנת האומה